Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 1 гість.

Єдиний номер контакт-центру судової влади України (044)207-35-46

Оголошення по справі №640/5650/22

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні)

22 лютого 2022 року

м. Київ

№ 640/5650/22

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кузьменко А.І., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

           Короленка Сергія Миколайовича

до              Міністерства внутрішніх справ України

про           визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Короленко Сергій Миколайович (далі – позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до  Міністерства внутрішніх справ України (далі – відповідач), в якому просить: визнати протиправною відмову Міністерства внутрішніх справ України в особі Департаменту персоналу та Державної установи “Територіальне медичне об’єднання МВС України по Херсонській області” у оформленні та направленні всіх необхідних документів про призначення пенсії за вислугу років до Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Короленку Сергію Миколайовичу шляхом зарахування до календарної вислуги років (19 років 02 місяці 22 день) для призначення пенсії час служби у підрозділах боротьби з економічною злочинністю, обчислений з розрахунку один місяць служби за півтора місяці з врахуванням пільгової вислуги років; зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України в особі Департаменту персоналу та Державної установи “Територіальне медичне об’єднання МВС України по Херсонській області” підготувати та направити до Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області у відповідності до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 №3-1, необхідні документи для призначення Короленко Сергію Миколайовичу пенсії за вислугу років з врахуванням пільгової вислуги років, шляхом зарахування часу служби у підрозділах боротьби з економічною злочинністю, обчисленого з розрахунку один місяць служби за півтора місяці; стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з бюджету України на користь Короленко Сергія Миколайовича понесені судові витрати.

Позовна заява відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України, подана з дотриманням правил підсудності, а підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

З урахуванням пункту 20 частини 1 статті 4, пункту 3 частини 6 статті 12, частини 1 статті 257, пункту 2 частини 1 статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України, з метою забезпечення всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку, суд дійшов висновку, що зазначений спір відноситься до юрисдикції адміністративного суду, є справою незначної складності, а тому підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

          З урахуванням норм статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України суд вбачає наявним підстави для залучення Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області до участі у розгляді даної справи в процесуальному статусі третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.           

          Керуючись статтями 160 - 165, 171, пунктом 20 частини 1 статті 4, пунктом 3 частини 6 статті 12, частиною 1 статті 257, пунктом 2 частини 1 статті 263, статтями 241 - 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

                                                            УХВАЛИВ:

        1.Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Короленка Сергія Миколайовича АДРЕСА1 до Міністерства внутрішніх справ України АДРЕСА2 про  визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити певні дії.

         2. Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

         3. Встановити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії даної ухвали та/або копії позову з доданими матеріалами для подачі до Окружного адміністративного суду міста Києва відзиву на позовну заяву, відповідних доказів, на які відповідач посилається при його обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформленого відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, та доказів надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

          4. Запропонувати позивачу у п’ятиденний строк з дня отримання відзиву відповідача на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відповідь на відзив та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.  

           5. Роз’яснити відповідачу, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

           6. Залучити Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області АДРЕСА3 до участі у розгляді даної справи в процесуальному статусі третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

           7. Зобов’язати позивача у дводенний строк з дня отримання копії даної ухвали надіслати на адресу третьої особи копію позову з доданими матеріалами доказ чого надати до Окружного адміністративного суду міста Києва.  

           8. Запропонувати третій особі надіслати до Окружного адміністративного суду міста Києва (адреса: місто Київ, вулиця Болбочана Петра, 8, корпус 1, головуюча суддя Кузьменко А.І.) у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали та/або копії позову з доданими до нього матеріалами пояснення до позову та заперечень проти позову, оформлені відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду.

           9. Копії ухвали  про відкриття провадження надіслати сторонам, разом з витягом про їхні процесуальні права і обов’язки.

  10. Повідомити відповідача про наявність копій позовної заяви з доданими до неї документами в Окружному адміністративному суді міста Києва та можливість їх отримання лише безпосередньо в суді у відповідності до пункту 12 частини 9 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України.

11. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади  України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

 

          Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Суддя                                                                                           А.І. Кузьменко

 

Витяг про процесуальні права і обов’язки сторін, учасників справи та осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтею 44, статтею 47 Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 44.     Права та обов’язки учасників справи 1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов’язки. 2. Учасники справи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.  3. Учасники справи мають право:1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. 5. Учасники справи зобов’язані:1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.9. Учасник справи звільняється від обов’язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Стаття 47.     Процесуальні права та обов’язки сторін1. Крім прав та обов’язків, визначених у     статті 44     цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п’ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв’язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.4. Крім прав та обов’язків, визначених у     статті 44     цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.8. Відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, може пред’явити зустрічний позов відповідно до положень     статті 177     цього Кодексу.

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян